شرکت توتیا اریس البرز افتخار دارد اعلام کند با دارا بودن پرسنلی توانمند، هوشمند، با تجربه و متعهد از سال ۱۳۹۵ در غالب گروه E.T.I فعالیت خود را در حوزه های سیستمهای بانکی، امنیتی و بیمه ای آغاز و در سال ۱۳۹۸ به کار خود رسمیت داده است.
شعار این مجموعه همواره “متمایز با بقیه، متفاوت با همیشه” بوده و در راستای تجارب پرسنلی که هر یک بیش از ۱۰ سال سوابق مدیریتی و اجرایی در زمینه های فوق الذکر داشته اند تلاش نموده ضمن تبعیت از روشهای نوین مدیریتی و ارائه خدمات با کیفیت، گامی هرچند کوچک در برطرف نمودن نیازهای مردم شریف این مرز و بوم بردارد.
لئکن هدف این مجموعه و کلیه پرسنل آن یک هدف جهانی و ارائه خدمات ذکر شده در سراسر دنیا با پرچم ایران عزیز بوده و در راه نیل به این مهم از پای نخواهند نشست تا پرچم و نام ایران و ایرانی همچنان بر بلندای افتخارات میهن در اهتزاز باشد.